OMV_2019081150 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaande eengzinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019081150
  

Referentie gemeente:

2019/00129/OV
  

Projectnaam gemeente:

uitbreiding van bestaande eengezinswoning
    

Ligging:

Ruisbroeksesteenweg 13 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 626E8

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Othman EL AMRANI, Ruisbroeksesteenweg 13 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 09/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot uitbreiding van bestaande eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.