OMV_2019098264 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van een zorgwoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2019098264
Referentie gemeente:2019/00032/ME
Projectnaam gemeente:creëren van zorgwoning
Ligging:Jan Vanderstraetenstraat 56 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 228E

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Wouter De Craen met als adres Jan Vanderstraetenstraat 56 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw ontvangen.
De melding werd ingediend op 04/08/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Jan Vanderstraetenstraat 56 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie E, perceel 228E.
De melding omvat: creëren van zorgwoning
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 09/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.