OMV_2019061079 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van een woning met uitbreidingen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019061079
  

Referentie gemeente:

2019/00097/OV
  

Projectnaam gemeente:

renoveren van een woning met uitbreidingen
    

Ligging:

Galgstraat 66 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 62/02G

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Angelo Manuel Martins Ferreira en Maria Anita Moura de Sà, Galgstraat 66 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 16/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot renoveren van een woning met uitbreidingen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.