Europees rijbewijs

Wat

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

 

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat Meebrengen
 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.

Meebrengen voor een duplicaat rijbewijs:

 • identiteitskaart van belanghebbende;
 • eventueel recente pasfoto. Indien de foto op je identiteitskaart nog goed gelijkend is, hoeft dit niet;
 • attest van verlies of diefstal, afgeleverd door politie of rijkswacht;
 • oud rijbewijs indien u het wil vernieuwen ingeval van beschadiging, oude pasfoto, ....

Meebrengen uitbreiding rijbewijs naar een hogere categorie:

 • identiteitskaart van belanghebbende;
 • eventueel recente pasfoto. Indien de foto op je identiteitskaart nog goed gelijkend is, hoeft dit niet;
 • eventueel militair rijbewijs;
 • eventueel aanvraagformulier van het examencentrum;
 • eventueel voorlopig rijbewijs.
Bedrag

27 euro