OMV_2020178748 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad en poolhouse en het overdekken van het terras met een pergola

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2020178748
Referentie gemeente:2020/00337/OV
Projectnaam gemeente:plaatsen van een zwembad en poolhouse en het overdekken van het terras met een pergola
Ligging:

Lenniksebaan 1116
1602 Vlezenbeek
Afdeling 6, sectie B, perceel 389G

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Annabelle Menendez Vallina een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lenniksebaan 1116 te 1602 Vlezenbeek en met als kadastrale ligging afdeling 6, sectie B, perceel 389G.
De aanvraag betreft het plaatsen van een zwembad en poolhouse en het overdekken van het terras met een pergola.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/02/2021 tot en met 21/03/2021.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/03/2021, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2020178748
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek