Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) neemt beslissingen in verband met:

  • algemene maatschappelijke dienstverlening;
  • recht op maatschappelijke integratie (leefloon);
  • de terugvordering van financiële hulpverlening en wettelijke hypotheken met betrekking tot financiële hulpverlening;
  • de wettelijke organisatie van voogdij over minderjarige kinderen;
  • tewerkstellingsinitiatieven of de trajectwerking;
  • vaststellen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening.

Samenstelling

Jan Desmeth

Voorzitter

Kim Paesmans

Lid van BCSD

Sarah Van Hassel

Lid van BCSD

Eddy De Cock

Lid van BCSD

Lieselot Vankeerberghen

Lid van BCSD

Fatma Balkis

Lid van BCSD

Mia Casteels

Lid van BCSD

Ines Torluccio

Lid van BCSD

Nicolas Rousseau

Lid van BCSD