Agenda en notulen van de gemeenteraad

Onze gemeenteraad vergadert minstens tien maal per jaar, in principe elke laatste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). De gemeenteraad is openbaar en kan dus door iedereen worden bijgewoond. Geïnteresseerden kunnen een abonnement bekomen op de agenda van de raadsvergaderingen. Hij/zij kan inschrijven bij het secretariaat om deze via e-mail of per post te ontvangen.

Agenda

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Verslagen 2016