OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De OCMW-raad telt 11 leden, die voor de duur van 6 jaar door de gemeenteraad verkozen worden. Ook de burgemeester maakt deel uit van de OCMW-raad. De OCMW-raad vergadert ten minste tienmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, tenzij het om personen gaat.

Samenstelling