Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) neemt beslissingen in verband met:

  • algemene maatschappelijke dienstverlening;
  • recht op maatschappelijke integratie (leefloon);
  • de terugvordering van financiële hulpverlening en wettelijke hypotheken met betrekking tot financiële hulpverlening;
  • de wettelijke organisatie van voogdij over minderjarige kinderen;
  • tewerkstellingsinitiatieven of de trajectwerking;
  • vaststellen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening.

Het bijzonder comité sociale dienst bestaat uit de voorzitter en drie leden die gekozen worden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling