Agenda en notulen van de RMW

De OCMW-raad vergadert ten minste tienmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, tenzij het om personen gaat.

Agenda

Notulen 2019

Geen resultaten gevonden

Notulen 2018

Notulen 2017

Verslagen 2016