Agenda en notulen van de RMW

De OCMW-raad vergadert ten minste tienmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, tenzij het om personen gaat.

Agenda

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Verslagen 2016