Jeugdraad

De jeugdraad: wie zijn ze en wat doen ze?

Als adviesorgaan, uit de jeugdraad zijn mening over het reilen en zeilen rond de jeugdige polemiek binnen de gemeente. Het gemeentebestuur tracht op zijn beurt, met deze adviezen zo veel mogelijk rekening te houden. Dit kan gaan van het erkennen van nieuwe jeugdwerkingen, raad geven over wat de gemeente organiseert voor kinderen en jongeren, tot het meedenken over de invulling van nieuwe bouwwerken en dergelijke meer.

Als overlegplatform geven we de jongeren en vertegenwoordigers van jeugdwerkingen de kans om op +- maandelijkse basis een algemene vergadering bij te wonen. Op deze bijeenkomst worden de punten op tafel gelegd, om tenslotte (na stemming) tot een conclusie te komen.

Als organisator hechten we groot belang aan de cohesie tussen alle jongeren en hun werkingen. Dit d.m.v. een gezamenlijke paintballactiviteit, een barbecue, nieuwjaarsrecepties, een sportnamiddag enz. op poten te zetten.

Ook denken we aan het Leeuws Jeugdsportival, onze reeds gekende comedyavond "Lach van de Leeuw" (het voormalige Nacht van de Leeuw) of het organiseren van een politiek debat.

De vergaderingen van de jeugdraad vinden elke maand plaats.

Wie interesse heeft om toe te treden tot de jeugdraad kan contact opnemen met de jeugddienst.