Wijkteam Ruisbroek

Het wijkteam van Ruisbroek is een samenwerking tussen de gemeente, het OCMW, de politie en de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting. Samen willen zij oplossingen bieden voor wijkproblemen en dit steeds in nauw overleg met de inwoners. Deze wijkproblemen kunnen zeer gevarieerd zijn, het kan namelijk gaan over veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, enz.

Het wijkteam van Ruisbroek is samengesteld uit een vertegenwoordiging van vijf partners, namelijk Rudi Wauters van de politie, Karin Poldervaart van het OCMW, Ben Vanhoorebeek van de milieudienst, Virginie Bauveroy van 1601 buurthuis en Elke Cuvelier van de huisvestingsmaatschappij. Tom Pardaens is de coördinator van het project.

Verder zal het wijkteam zich ook actief bezighouden met het opvolgen van alle lopende initiatieven in de wijk Ruisbroek. Waar nodig zullen ook nieuwe, multidisciplinaire, initiatieven door het wijkteam uitgewerkt worden.

Het wijkteam houdt elke tweede woensdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10 te Ruisbroek, een spreekuur en een avondspreekuur van 18.00 tot 20.00 uur in 't Paviljoentje, Fabriekstraat 1A. De bevolking kan er terecht om wijk gerelateerde problemen aan te kaarten. De verwachting is dat hierdoor de problemen sneller, in overleg, worden aangepakt.