Dienst voor Onthaalouders

De dienst voor Onthaalouders voorziet in dagopvang van kinderen bij onthaalouders voor ze naar de kleuterschool gaan.
In sommige gezinnen kunnen ook kinderen van de basisschool worden opgevangen voor en na schooltijd en tijdens de vakantie.

Wat en voor wie?

OnthaaloudersDe dienst telt momenteel 10 onthaalouders in groot Leeuw en heeft een vergunning bij Kind en Gezin voor 65 kindplaatsen.

De onthaalouders bieden opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar in een rustige en familiale sfeer: 

  • 0 jaar tot schoolgaand: dagopvang;
  • schoolgaand vanaf de kleuterschool tot 12 jaar: buitenschoolse opvang.

Opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan ook voorzien worden. 

De onthaalouders krijgen maandelijks bezoek van de dienstverantwoordelijke en nemen deel aan de permanente vorming die de dienst organiseert. De dienstverantwoordelijke waakt over de veiligheid van de opvangruimte, de tuin en het gebruikte materiaal en zorgt voor de begeleiding, ondersteuning en evaluatie van de onthaalouders.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is opgesteld om de opvang binnen de dienst zo vlot mogelijk te laten verlopen en om de verstandhouding tussen dienst, ouders en onthaalouders te bevorderen.

Prijs

OnthaaloudersDe financiële bijdrage van de ouders wordt berekend op basis van het netto-belastbaar gezinsinkomen, zoals het vermeld staat op het meest recent aanslagbiljet van de belastingen. De bijdrage wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in het Ministerieel Besluit van 28 maart 2002. De ouders dienen een attest kindcode aan te vragen via www.kindengezin.be.
De ouderbijdrageregeling is consulteerbaar op de website van Kind en Gezin (www.kinderopvang.be).
De bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Kwaliteitshandboek

De dienst voor Onthaalouders beschikt conform de bepalingen opgenomen in het Decreet kinderopvang baby’s en peuters van 20 april 2012  over een kwaliteitshandboek. Dit handboek werd geschreven door de leidinggevenden en de onthaalouders en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2004.
Het handboek ligt ter inzage van ouders en nieuwe onthaalouders op de dienst.

Onthaalouders gezocht

OnthaaloudersOnze dienst krijgt zeer veel opvangvragen en kan niet alle ouders helpen. Daarom hopen we nog enkele enthousiaste onthaalouders te kunnen aansluiten.
Wie graag met kinderen werkt, aan zichzelf en zijn woning hoge hygiënische eisen stelt en bereid is zijn woning kindvriendelijk in te richten, kan voor meer inlichtingen vrijblijvend terecht op de dienst.
Na het doorlopen van de selectieprocedure en het volgen van de modules ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ en ‘Werken in de kinderopvang’ kan de nieuwe onthaalouder de samenwerking met de dienst opstarten en wordt haar/zijn adres aan toekomstige ouders doorgegeven.

Er zijn helaas onthaalouders tekort. Met www.ikzoekeenonthaalouder.be hoopt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vrouwen en mannen aan te moedigen om zich kandidaat te stellen voor de job van onthaalouder. Bekijk alvast het promofimpje op YouTube.

Aanvragen

Wij noteren uw aanvraag op een aanmeldingslijst.
Als er opvangmogelijkheid binnen de dienst voor opvanggezinnen is, zal de dienstverantwoordelijke u telefonisch contacteren om een afspraak te maken op de dienst. Enkel bij ondertekening van een reservatiedocument door de dienstverantwoordelijke is er een plaats voor uw kind voorbehouden.
Als er geen opvangmogelijkheid is, krijgt u alleszins een schriftelijke reactie op uw aanvraag.