Sociale dienst

Sinds 1 januari 2016 vormen de sociale diensten van het OCMW en de gemeente en de thuiszorgdienst één Sociaal Huis met 2 locaties.