Managementteam OCMW

Het managementteam speelt een belangrijke adviserende rol in het beleid en ondersteunt de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie.

De leden van het managementteam zijn: