Stemmen met een volmacht

Kan je zelf niet naar het stembureau om op 14 oktober 2018 je stem uit te brengen? Dan moet je een andere kiezer volmacht geven om in jouw naam te stemmen.

Via onderstaande link naar de webpagina van ‘Vlaanderen kiest’ kom je onder andere te weten wanneer je bij volmacht kan stemmen, hoe je een volmacht geeft en aan wie en waar de volmachtkrijger jouw stem dan moet uitbrengen. Ook het volmachtformulier, attesten van tijdelijk verblijf in het buitenland of specifieke beroepen die je beletten je stem uit te brengen, vindt je op deze webpagina terug.