Wijzigingen door decreet Lokaal Bestuur

NIEUW

Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur goed. Het doel? Een maximale integratie van de gemeente en het OCMW.

Het decreet Lokaal Bestuur is een integratie 4 decreten, het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het Fusiedecreet, het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Van deze 4 decreten 1 decreet maken moet zorgen voor meer transparantie en efficiëntie.

Verkiezing nieuw gemeentebestuur in Sint-Pieters-Leeuw
 • Gemeenteraad = OCMW-raad
  Hoogste bestuursorgaan: bepaalt de krijtlijnen van het gemeentelijk beleid, keurt de gemeentelijke reglementen goed en voert controle uit op het CBS.

  31 leden
  Voorzitter gemeenteraad = voorzitter OCMW-raad
   

 • College van burgemeester en schepenen (CBS) = Vast Bureau
  Uitvoerend orgaan:
  - Dagelijks bestuur
  - Beleidsontwikkeling
  1 burgemeester en 6 schepenen (1 minder dan vorige legislatuur
  Voorzitter College van burgemeester en schepenen = voorzitter vast bureau
   
  Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) = geen beleidsorgaan, wel een verplicht orgaan – voorzitter wordt door OCMW-raad verkozen

Een gemeentebestuur is samengesteld uit een gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester.

 • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bepaalt de krijtlijnen van het gemeentelijk beleid en keurt de gemeentelijke reglementen goed. De belangrijkste punten die op de agenda van de gemeenteraad staan, worden vooraf besproken op zogenaamde raadscommissies.

  De gemeenteraad is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging en het beleidsorgaan bij uitstek in de gemeente. De raad houdt zich bezig met de toekomst van de lokale ontwikkeling: welke koers moet de gemeente varen?
   

 • Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijkse politieke bestuur van de gemeente en wordt wel eens de ‘raad van bestuur’ of het ‘uitvoerend’ orgaan van de gemeente genoemd. Het is verantwoordelijk voor het proces van beleidsontwikkeling.
   
 • De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeentelijke administratie. Hij wordt benoemd door de Vlaamse Regering uit de verkozenen van de gemeenteraad. De burgemeester die buiten de raad is benoemd, is altijd stemgerechtigd in het CBS en heeft een raadgevende stem in de gemeenteraad.

Het OCMW blijft bestaan als rechtspersoon en wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn of de OCMW-raad. Het vast bureau is het uitvoerend orgaan.

Vanaf de volgende legislatuur, 1 januari 2019, is de samenstelling gemeenteraad en OCMW-raad identiek net zoals de samenstelling van het college en het vast bureau. De burgemeester is zowel voorzitter van het college als van het vast bureau.

Bevolkingsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 11
Openingsuren
ma
enkel op afspraak
di
enkel op afspraak
wo
enkel op afspraak
do
enkel op afspraak
vr
enkel op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen