Reservatie polyvalente zaal / barlokaal

Jeugdcentrum Laekelinde
Jeugdcentrum Laekelinde - polyvalente zaal

Wanneer je de zaal wil huren, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden vind je in het gebruikersreglement.

Reserveren gebeurt bij de jeugddienst door middel van het aanvraagformulier. Men kan op voorhand informeren naar beschikbare data.

De jeugddienst informeert de gebruiker over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Twee exemplaren van het gebruikcontract worden ingevuld en ondertekend aan de jeugddienst bezorgd. De ondertekenaar is minstens 21 jaar oud.

De gebruiker ontvangt een factuur die de gebruikprijs en waarborg bevat. De reservatie is pas geldig na de ondertekening van het gebruikcontract en na betaling van de gebruikprijs en waarborg.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag bij Sabam. Sinds 1 januari 2020 verloopt de aangifte hiervan via unisono. Je kan hiervoor terecht op https://www.unisono.be/nl/licenties?ref=sabam 

De gebruiker moet zijn publiek toegankelijke activiteit bekend maken aan de dienst Maatschappelijke Veiligheid via het evenementenloket. Een  nachtvergunning, security, de toelating voor het ophangen van affiches en de machtiging voor het schenken van cocktails moeten hier worden aangevraagd. Ook het inhuren van een mobiel eetkraam moet eveneens gemeld worden via het evenementenloket.

Jeugddienst

Lotstraat 8
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 370 28 80
Openingsuren
ma
-
di
-
op afspraak
wo
-
do
-
op afspraak
vr
-