Reservatie polyvalente zaal

Jeugdcentrum Laekelinde
Jeugdcentrum Laekelinde - polyvalente zaal

Wanneer je de zaal wil huren, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden vind je in het gebruikersreglement.

Reserveren gebeurt bij de jeugddienst. Men kan op voorhand informeren naar beschikbare data. De aanvraag gebeurt door het invullen van een aanvraagformulier.

De jeugddienst informeert de gebruiker over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Twee exemplaren van het gebruikcontract worden ingevuld en ondertekend aan de jeugddienst bezorgd. De ondertekenaar is meerderjarig.

De gebruiker ontvangt een factuur die de gebruikprijs en waarborg bevat. De reservatie is pas geldig na de ondertekening van het gebruikcontract en na betaling van de gebruikprijs en waarborg.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag bij Sabam maar kan hiervoor hulp krijgen van de jeugddienst.

De gebruiker moet minstens 6 personen als security vrijwilligers inzetten bij publieke fuiven. De securitylijst (enkel 1 exemplaar): alle mensen die instaan voor de veiligheid dienen dit formulier te ondertekenen. Dit moet tijdig  bij de jeugddienst worden afgegeven.

De gebruiker moet zijn publiek toegankelijke activiteit bekend maken aan de dienst Maatschappelijke Veiligheid via het evenementenloket. Een  nachtvergunning, de toelating voor het ophangen van affiches en de machtiging voor het schenken van cocktails moeten hier worden aangevraagd. Het inhuren van een mobiel eetkraam moet eveneens gemeld worden via het evenementenloket.