Sportverenigingen

Sportgids

Hier vind je de gids met alle erkende Leeuwse sportverenigingen.
Is jouw vereniging niet terug te vinden in deze gids? Zijn de gegevens niet (meer) correct? Laat ons dit dan weten!

Reglementen voor erkenning en subsidiering van gemeentelijke sportverenigingen

Leeuwse verenigingen kunnen worden erkend en gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Om te worden erkend moet de vereniging aangesloten zijn bij een Vlaamse sportfederatie of worden erkend, na advies van de sportraad, door het college van burgemeester en schepenen, mits er wordt voldaan aan de bepalingen van het erkenningsreglement.