Aanvraag toelating afvuren vuurwerk

WAT

Een aanvraag voor het afvuren van vuurwerk.

PROCECURE

Een aanvraag voor het afvuren van vuurwerk dient schriftelijk te worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier “aanvraag afvuren vuurwerk”.
De aanvraag dient te gebeuren minstens 30 kalenderdagen vóór de activiteit, zoniet zal er geen vergunning worden afgeleverd.

Uw aanvraag wordt centraal ingeschreven, en doorgegeven aan de politie voor het nodige advies.

Na ontvangst van het nodige advies wordt de toelating opgesteld, en ondertekend door secretaris en burgemeester.

U ontvangt de toelating langs de door u gekozen weg.

KOSTPRIJS

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

REGELGEVING

Art. 2.6.2 Vuurwerk van de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om vuurwerk af te steken of knal- en rookbussen te laten ontploffen.