Aanvraag toelating afvuren vuurwerk

WAT

Een aanvraag voor het afvuren van vuurwerk.

PROCECURE

Een aanvraag voor het afvuren van vuurwerk dient schriftelijk te worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier “aanvraag afvuren vuurwerk”.
De aanvraag dient te gebeuren minstens 30 kalenderdagen vóór de activiteit, zoniet zal er geen vergunning worden afgeleverd.

Uw aanvraag wordt centraal ingeschreven, en doorgegeven aan de politie voor het nodige advies.

Na ontvangst van het nodige advies wordt de toelating opgesteld, en ondertekend door de algemeen directeur en burgemeester.

U ontvangt de toelating langs de door u gekozen weg.

KOSTPRIJS

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

REGELGEVING

Art. 2.6.2 Vuurwerk van de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om bij uitzonderlijke gebeurtenissen en op een beperkt aantal plaatsen vuurwerk af te steken of knal- en rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.

Vuurwerk wordt enkel nog toegestaan voor particulieren (mits toelating van de burgemeester)

  • in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23.30 en 01.00 uur
  • uitsluitend geluidsarm vuurwerk
  • locatie: open en droge plek uit de buurt van gebouwen en wagens en niet in een park of groene zone
  • de aansprakelijkheid ligt bij de gebruiker van het vuurwerk