Wegenwerken Ruisbroek

Wegenwerken Ruisbroek

Momenteel worden er verbeteringswerken langsheen de Karel Gilsonstraat, Fabriekstraat, Paul Gilsonlaan, Stationsstraat, Kerkplein, Vredelaan, A. Vandenbosschestraat en Beemdstraat uitgevoerd. De werken worden opgedeeld in 6 fasen en duren tot eind september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge mogelijke onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse toestanden, ...).

Nieuws