Taxidienst

Opgelet!

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe wetgeving inzake het individueel bezoldigd personenvervoer in werking (= taxidecreet), dat de vorige wetgeving inzake taxivergunningen vervangt.

Nieuwe kandidaat-exploitanten kunnen geen vergunning meer aanvragen via de oude procedure. Zij kunnen een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen via de daartoe bestemde databank van de Vlaamse overheid, en dit vanaf 1 januari 2020.

Vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020

Exploitanten die een wijziging aan een bestaande vergunning wensen aan te vragen, zoals het toevoegen of verwijderen van een voertuig of het aanpassen van de tarieven, kunnen dit nog altijd doen via de bestaande formulieren, uiterlijk tot de einddatum van hun vergunning.


Meer informatie: contacteer dienst Lokale Economie

Nieuwe vergunningen vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 kan u een taxivergunning of bestuurderspas aanvragen via de nieuwe toepassing “Centaurus2020".

Aanvraag taxivergunning

Procedure

1. Download het aanvraagformulier voor taxivergunning
2. Vul dit in en verzamel alle nodige documenten die hierop vermeld staan
3. Meld u aan op de toepassing van Centaurus2020
4. Vraag uw vergunning aan (U kan gebruik maken van de handleiding voor exploitanten)
5. Voeg het aanvraagformulier en alle nodige documenten toe op uw aanvraag op Centaurus2020

Aanvraag bestuurderspas

Procedure

1. Download het aanvraagformulier voor bestuurderspas
2. Vul dit in en verzamel alle nodige documenten die hierop vermeld staan
3. Meld u aan op de toepassing van Centaurus2020
4. Vraag uw bestuurderspas aan (U kan gebruik maken van de handleiding voor exploitanten)
5. Voeg het aanvraagformulier en alle nodige documenten toe op uw aanvraag op Centaurus2020