Taxidienst

Voor de exploitatie van taxidiensten houdt dit concreet in dat vanaf 1 juni 2004 de huidige vergunningen op 10 jaar vervallen en moeten vervangen worden door het nieuwe type vergunning en bijhorende taxikaarten voor elk voertuig.

Het college levert slechts één vergunning af per exploitant, waarop alle voertuigen vermeld staan en of ze al dan niet gebruik mogen maken van een openbare standplaats. De duur van de vergunning is vijf jaar. Ze kan voor dezelfde periode telkens hernieuwd worden.

De vergunning wordt afgeleverd na onderzoek omtrent de door de aanvrager gegeven zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit.