Zitdagen voor zelfstandigen

Het Rijksinstituut voor de sociale zekerheid der zelfstandigen organiseert elke 4de woensdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur een zitdag in het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw. Enkel op feestdagen en in de maand juli zal de zitdag niet plaatsvinden.

Zelfstandigen kunnen het RSVZ contacteren via:

  • hun experten op het terrein: behoud van een antal zitdagen in de regio;
  • het onthaal in de gewesterlijke kantoren (alle werkdagen);
  • de gratis Pensioenlijn 1765;
  • het online pensioendossier, mypension.be, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk;
  • onze website: www.rsvz.be;
  • brief (Willebroekkaai 35 - 1000 Brussel).