Verzekering

Sinds 2005 is iedere organisatie verplicht om een verzekering af te sluiten voor haar vrijwilligers. De provincie Vlaams-Brabant biedt deze verzekering gratis aan, gesponsord door de Nationale Loterij. De verzekering wordt verzorgd door Belfius Insurance.

Kan ik deze verzekering aanvragen?

Ja, indien u:

  • Een feitelijke vereniging bent, al dan niet met vaste medewerkers zoals een buurtcomité, een hobbyvereniging, een groep die ziekenbezoeken of hulp aan bejaarden organiseert, enz.
  • Een feitelijke vereniging bent die deel uitmaakt van een koepel voor zover de activiteiten die men organiseert niet opgenomen zijn in de verzekering van de koepel. Vraag dit na bij de koepel, een dubbele verzekering heeft geen enkele zin.
  • Een vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid bent, zoals vzw’s.

Concreet voorbeeld:

  • Samen met een paar buren wilt u een straatfeest organiseren. U kan beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering van de provincie, aangezien u een feitelijke organisatie bent.

Maar wat wordt er nu beschouwd als vrijwilligerswerk?

  • Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht verricht wordt.
  • Ingericht door een organisatie of een groep, ten behoeve van de groep zelf of ten behoeve van derden.
  • M.a.w geen vriendendiensten, geen individuele initiatieven.
  • Vrijwilligerswerk kan vanaf het jaar dat men 16 jaar wordt.

Hoe vraagt u de verzekering nu aan?

De procedure bestaat uit 2 stappen:

  1. Aanvraag tot erkenning van de organisatie. U vindt het aanvraagformulier hier. Het ingevulde formulier mag u bezorgen aan het vrijwilligersloket van de gemeente. Wij sturen het voor u door naar de provincie. Gelieve uw aanvraag minstens 6 weken voor aanvang van uw (eerste) activiteit binnen te sturen. Na erkenning door de provincie ontvangt u een erkenningsnummer. Dat zal u nodig hebben om de verzekering aan te vragen. Het erkenningsnummer wordt jaarlijks verlengd.
  2. Na erkenning door de provincie, dient u elke concrete activiteit die u wenst te laten verzekeren aan te geven bij Belfius, via de website www.belfius-verzekeringen.be. Uiterlijk 3 WERKdagen voor aanvang van de activiteit dient u Belfius op de hoogte te hebben gebracht. U krijgt steeds een bevestiging van verzekering.

Wat wordt er concreet verzekerd?

De gratis verzekering van de provincie geeft u recht op max. 100 “gratis” vrijwilligersdagen per jaar. Een vrijwilligersdag is een activiteit van 1 vrijwilliger gedurende max. 1 dag.

De verzekering kan uitgebreid worden aan 30 EUR voor 100 dagen en dit 2 maal per kalenderjaar. Vrijwilligersdagen kunnen niet overgedragen worden naar het volgend kalenderjaar.

Enkel vrijwilligers worden verzekerd, niet de deelnemers aan een activiteit of vaste personeelsleden van de organisatie. De verzekering biedt dekking zowel tijdens de activiteit als op weg naar en van de activiteit.

Raadpleeg hier de volledige inhoud van de polis ...