Bekendmakingen aktenames

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Deze termijn kan verlengd worden door de Vlaamse Regering.

Meer informatie op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

OMV_2020033159 - Meldingsakte voor het plaatsen van een veranda

Bekendmaking meldingsakte voor het plaatsen van een veranda.

OMV_2020053644 - Aktename voor het regulariseren van een nieuwe vensteropening in de zijgevel en het plaatsen van 2 veluxen

Aktename voor het regulariseren van een nieuwe vensteropening in de zijgevel en het plaatsen van 2 veluxen.