Bekendmakingen aktenames

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Deze termijn kan verlengd worden door de Vlaamse Regering.

Meer informatie op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Geen resultaten gevonden