Bekendmakingen beslissingen

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Deze termijn kan verlengd worden door de Vlaamse Regering.
 

Meer informatie op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

OMV_ 2019119665 - Beslissing deputatie over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf en het aanpassen van de milieuvergunning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf en het aanpassen van de milieuvergunning.   

OMV_ 2019135433 - Beslissing deputatie over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een studentenhuisvesting met cafetaria

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een studentenhuisvesting met cafetaria.   

OMV_2019156009 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 22 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 22 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning.   

OMV_2019159524 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 bijkomende loten bij een bestaand industrietterrein

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 bijkomende loten bij een bestaand industrieterrein.   

OMV_2020013184 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een basisschool

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een basisschool.   

OMV_2020032116 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing.   

OMV_2020033792 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage als tuinhuis

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage als tuinhuis.   

OMV_2020033972 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een tuinhuis

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een tuinhuis.   

OMV_2020035910 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een hoogspanningscabine

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een hoogspanningscabine.   

OMV_2020037952 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het verbouwen van een paardenstalling met opslag en het bouwen van een mesthoop en afdak

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het verbouwen van een paardenstalling met opslag en het bouwen van een mesthoop en afdak.   

OMV_2020038664 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van reclamepanelen, bestickering op de ramen en aanvragen milieuvergunning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van reclamepanelen, bestickering op de ramen en aanvragen milieuvergunning.   

OMV_2020040111 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een houten terras op de eerste verdieping

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een houten terras op de eerste verdieping.   

OMV_2020041804 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaande woning met een dokterspraktijk

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaande woning met een dokterspraktijk.   

OMV_2020043370 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande aanbouw en vervangen door een nieuwe aanbouw

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een bestaande aanbouw en vervangen door een nieuwe aanbouw.   

OMV_2020045885 - beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning met een bergruimte voor rollend materieel

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning met een bergruimte voor rollend materieel.  

OMV_2020046711 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van een bestaande houten garage door een nieuwe garage

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van een bestaande houten garage door een nieuwe garage.   

OMV_2020049067 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een tuinhuis

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een tuinhuis.   

OMV_2020051703 - beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de gevels en herinrichten van kantoren

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de gevels en herinrichten van kantoren.   

OMV_2020052057 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een reclametotem

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een reclametotem Ter Leeuwen Business.   

OMV_2020052305 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een rijwoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een rijwoning.   

Pagina's