Bekendmakingen beslissingen

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Deze termijn kan verlengd worden door de Vlaamse Regering.
 

Meer informatie op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

OMV_ 2019039583 - Beslissing in beroep deputatie over een verkavelingsaanvraag voor het creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis

Bekendmaking beslissing over het creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis.   

OMV_ 2019150891 - Beslissing deputatie over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen van milieuvergunning, plaatsen van 2 bureelcontainers en aanleggen van nieuwe toegangsweg

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het hernieuwen van milieuvergunning, plaatsen van 2 bureelcontainers en aanleggen van nieuwe toegangsweg.   

OMV_2019068449 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bijstellen van een bestaande verkaveling

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bijstellen van een bestaande verkaveling.   

OMV_2019149410 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van een oud schoolgebouw tot collectief woonproject

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het renoveren van een oud schoolgebouw tot collectief woonproject.   

OMV_2019153781 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor gesloten bebouwing

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor gesloten bebouwing.   

OMV_2019156539 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning.   

OMV_2019159396 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een praktijkruimte en 4 appartementen

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaand gebouw en bouwen van een praktijkruimte en 4 appartementen.   

OMV_2020004854 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats en plaatsen van een omheining en poort

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats en plaatsen van een omheining en poort.   

OMV_2020005176 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning.   

OMV_2020006041 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het ouwen van een driegevel eengezinswoning.   

OMV_2020010687 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van stallen en schuren en vervangen door nieuwe landbouwloods

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van stallen en schuren en vervangen door nieuwe landbouwloods.   

OMV_2020011647 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfswoning bij een bestaand landbouwbedrijf

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfswoning bij een bestaand landbouwbedrijf.   

OMV_2020014868 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van spuitkurk op de gevel

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van spuitkurk op de gevel.   

OMV_2020016363 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van tuinberging en aanbouw aan vrijstaande eengezinswoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van tuinberging en aanbouw aan vrijstaande eengezinswoning.   

OMV_2020018945 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van het bestaande HS-lokaal in metselwerk door een distributiecabine in crepistructuur

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van het bestaande HS-lokaal in metselwerk door een distributiecabine in crepistructuur.   

OMV_2020019273 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaande rijwoning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaande rijwoning.   

OMV_2020021615 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van een boom

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van een boom.   

OMV_2020021638 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin.   

OMV_2020021932 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een winkel en industriële loods voor kringloopwinkel

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een winkel en industriële loods voor kringloopwinkel.   

OMV_2020027848 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het realiseren van een terras op de verdieping achter een bestaande woning

Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het realiseren van een terras op de verdieping achter een bestaande woning.   

Pagina's