Putwater

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning vereist, sinds 1999 geïntegreerd in de algemene milieuvergunning.

Advies voor grondwatervergunningen

Voor het uitbrengen van een advies aan de vergunningverlener, organiseert de VMM steeds een uitgebreid onderzoek in functie van de draagkracht van de watervoerende laag. De evolutie van het peil van de betreffende grondwaterlaag komt aan bod, men gaat na of er zich een natuurgebied bevindt in de ruime omgeving van de winning. De historiek van de winning wordt doorgelicht en de verhouding van het reëel opgepompte debiet tot het vergunde debiet. Ook de mogelijkheden voor duurzaam watergebruik worden onder de loep genomen: welk water wordt benut voor welke toepassingen, hoe verantwoordt de exploitant de aangevraagde hoeveelheid en de vereiste kwaliteit en hoe evolueert het watergebruik. Ook gaat men na in welke mate waterzuinige technieken en tweedecircuitwater (regenwater, gerecycleerd afvalwater, oppervlaktewater en grondwater dat niet geschikt is voor menselijke aanwending) worden ingeschakeld.
In de toekomst zal voor de adviesverlening een zogenaamde multicriteriabenadering worden gevolgd, die nu al grotendeels van toepassing is in bijzonder kwetsbare gebieden. Voorbeelden van deze gebieden zijn onder andere de duinen en plaatsen waar uit de sokkel water wordt gewonnen.

Indien je niet beschikt over leidingwater en in de onmogelijkheid verkeert om op het drinkwaternet aan te sluiten, kom je in aanmerking voor een kosteloze analyse van putwater.

Dienst Leefmilieu

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 54
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
wo
-
-
do
-
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen