Verwaarloosde woningen en gebouwen

Wat

Met de heffing ter bestrijding van verwaarloosde woningen en/of gebouwen, wil de gemeente de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten …Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of de woning valt buiten beschouwing. Het gaat bij verwaarlozing om elementen die van de openbare weg zichtbaar zijn.

Woningen en gebouwen die terecht komen op het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, zullen in bepaalde gevallen een heffing moeten betalen.

Voorwaarden

De heffing is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd is, houder is van één van volgende zakelijke rechten:

  • de volle eigendom;
  • het recht van opstal of van erfpacht;
  • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kunt u van de heffing (tijdelijk) worden vrijgesteld.

Procedure

De verwaarlozing van een woning/gebouw wordt vastgesteld in een genummerde administratieve akte aan de hand van een technisch verslag. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal 18 punten.

De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Tegen dit voornemen kan er door de zakelijk gerechtigde bezwaar ingediend worden.

De woning/het gebouw wordt opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, op de 5de werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Wanneer een heffing verschuldigd is, zal een aanslagbiljet verstuurd worden.

Bedrag

De belasting die voor het eerst verschuldigd is, bedraagt:

  • 1200 euro voor een verwaarloosd gebouw;
  • 1200 euro voor een verwaarloosde woning.

De belasting wordt vermenigvuldigd met 2 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat. De belasting bedraagt maximaal 4800 euro.

Dienst Ruimtelijke Ordening

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 97
Openingsuren
ma
- op afspraak
- op afspraak
di
- op afspraak
wo
- op afspraak
- vrij toegankelijk
do
- op afspraak
vr
- op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen

Woonwinkel Zennevallei

Fabriekstraat 1 B
1601 Ruisbroek
02 371 03 47
Openingsuren
ma
- in Beersel
di
- in Halle
wo
- in Ruisbroek
- in Sint-Pieters-Leeuw
do
- in Ruisbroek
- in Halle
vr
- in Beersel
- in Beersel (op afspraak)
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen