Verlofkalender

1ste trimester
Hervatting van de lessen maandag 3 september 2018
Pedagogische studiedag woensdag 3 oktober 2018
Herfsvakantie maandag 29 oktober tot zondag 4 november 2018
Pedagogische studiedag woensdag 21 november 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 tot zondag 6 januari 2019
2de trimester
Pedagogische studiedag woensdag 16 januari 2019
Facultatieve verlofdag maandag 11 februari 2019
Facultatieve verlofdag woensdag 20 februari 2019
Krokusvakantie maandag 4 maart tot zondag 10 maart 2019
Paasvakantie maandag 8 april tot maandag 22 april 2019
3de trimester
Dag van de Arbeid woensdag 1 mei 2019
Facultatieve verlofdag woensdag 29 mei 2019
Hemelvaartdag donderdag 30 mei 2019
Vrije dag (brugdag) vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag maandag 10 juni 2019
Begin zomervakantie maandag 1 juli 2019