Verlofkalender

1ste trimester
Hervatting van de lessen dinsdag 1 september 2020
Pedagogische studiedag woensdag 7 oktober 2020
Herfsvakantie maandag 2 november tot zondag 8 november 2020
Wapenstilstand woensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedag dinsdag 12 november 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 tot zondag 3 januari 2021
2de trimester
Pedagogische studiedag donderdag 14 januari 2021
Facultatieve verlofdag vrijdag 15 januari 2021
Krokusvakantie maandag 15 februari tot zondag 21 februari 2021
Facultatieve verlofdag maandag 15 maart 2021
Paasvakantie maandag 5 april tot zondag 18 april 2021
3de trimester
Dag van de Arbeid zaterdag 1 mei 2021
Hemelvaartdag donderdag 13 mei 2021
Vrije dag (brugdag) vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag maandag 24 mei 2021
Begin zomervakantie donderdag 1 juli 2021