Verlofkalender

1ste trimester
Hervatting van de lessen maandag 2 september 2019
Pedagogische studiedag woensdag 2 oktober 2019
Herfsvakantie maandag 28 oktober tot zondag 3 november 2019
Wapenstilstand maandag 11 november 2019
Pedagogische studiedag dinsdag 12 november 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 tot zondag 5 januari 2020
2de trimester
Krokusvakantie maandag 24 februari tot zondag 1 maart 2020
Facultatieve verlofdag woensdag 18 maart 2020
Paasvakantie maandag 6 april tot zondag 19 april 2020
3de trimester
Facultatieve verlofdag donderdag 30 april 2020
Dag van de Arbeid vrijdag 1 mei 2020
Facultatieve verlofdag woensdag 20 mei 2020
Hemelvaartdag donderdag 21 mei 2020
Vrije dag (brugdag) vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020
Begin zomervakantie woensdag 1 juli 2020