Verlofkalender

1ste trimester
Hervatting van de lessendinsdag 1 september 2020
Pedagogische studiedagwoensdag 7 oktober 2020
Herfsvakantiemaandag 2 november tot zondag 8 november 2020
Wapenstilstandwoensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedagdinsdag 12 november 2020
Kerstvakantiemaandag 21 december 2020 tot zondag 3 januari 2021
2de trimester
Pedagogische studiedagdonderdag 14 januari 2021
Facultatieve verlofdagvrijdag 15 januari 2021
Krokusvakantiemaandag 15 februari tot zondag 21 februari 2021
Facultatieve verlofdagmaandag 15 maart 2021
Paasvakantiemaandag 5 april tot zondag 18 april 2021
3de trimester
Dag van de Arbeidzaterdag 1 mei 2021
Hemelvaartdagdonderdag 13 mei 2021
Vrije dag (brugdag)vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandagmaandag 24 mei 2021
Begin zomervakantiedonderdag 1 juli 2021