Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarin Vlaanderen de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad heeft omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.sint-pieters-leeuw.be.

Nalevingsstatus

De website www.sint-pieters-leeuw.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines.

Op 7 september 2020 heeft Anysurfer een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd.
Het auditrapport kan je raadplegen op https://rapport.anysurfer.be/nl/reports/detail/sint-pieters-leeuw door aan te melden met:
- gebruikersnaam: communicatie@sint-pieters-leeuw.be
- wachtwoord: fRuTritH
De opmerkingen die technisch haalbaar zijn binnen de website www.sint-pieters-leeuw.be, worden geleidelijk aan verwerkt.

Om de toegankelijkheid te bevorderen, voert de communicatiedienst periodieke controles uit op de webinhoud.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

 • 1.1.1 Niettekstuele content
  We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.
   
 • 1.3.1 Info en relaties
  De semantische markup is bij koppen (<h1>) nog niet overal correct gebruikt. Bij tabellen zijn nog niet alle datacellen geassocieerd met hun hoofdingen waar noodzakelijk.
   
 • 1.4.3 Contrast
  Sommige pagina’s voldoen nog niet aan de richtlijnen betreffende voldoende grote kleurcontrasten.
   
 • 2.1.1 Toetsenbord
  Op sommige pagina’s zijn nog niet alle functionaliteiten beschikbaar met het toetsenbord.
   
 • 2.4.4 Linkdoel (in context)
  Bij sommige links is het doel enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst (bv. lees meer).
   
 • 2.4.7 Focus zichtbaar
  Het is nog niet overal duidelijk welk paginaelement de huidige toetsenbordfocus heeft.
   
 • 4.1.2 Naam, rol, waarde
  ARIA wordt nog niet overal gebruikt om de toegankelijkheid te verbeteren waar HTML te kort schiet.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 september 2020, na een audit uitgevoerd door Anysurfer op 7 september 2020 en zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Meld dit dan via e-mail aan communicatie@sint-pieters-leeuw.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet of onvoldoende geholpen? Stuur een e-mail naar ombudsman@sint-pieters-leeuw.be. De ombudsman behandelt je melding als je uitgepraat bent met de gemeente, dus nadat je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de gemeente zelf. Hij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.