Belastingen

Ambulante activiteiten op privé of openbaar domein, andere dan tijdens de markten - belasting

Brandstofverdelingsapparaten - belasting

Huis aan huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken - belasting