Managementteam

Het managementteam coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat decretaal onder leiding van de gemeentesecretaris.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam bestaat uit:

Walter Vastiau

Algemeen directeur

Eric Stiens

Afdelingshoofd Technische Zaken

Cindy Van Driessche

Financieel directeur

Patricia Dereymaeker

Afdelingshoofd Interne Zaken

Luc Deconinck

Burgemeester

Tom Pardaens

Afdelingshoofd Welzijn

Marina Bosmans

Afdelingshoofd Burgergerichte Zaken

Jasper De Jonge

Afdelingshoofd Zorg / directeur WZC