Politie

Op 1 januari 2016 fusioneerden de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot één groot politiekorps met de nieuwe naam "Zennevallei".

De taken van de lokale politie zijn de volgende:

  • het verrichten van opdrachten van gerechtelijke politie;
  • het verrichten van opdrachten van bestuurlijke politie.

Samen met de bevolking moet de politie nauw samenwerken teneinde misdaden, wanbedrijven en overtredingen op te sporen en op te lossen. Tevens moet zij het onveiligheidsgevoel en de verstoring van de openbare orde en samenleving trachten te voorkomen. Een middel daartoe is de uitbouw van een degelijk modern korps waar de wijkwerking, de verkeerspolitie, de interventie en lokale recherche centraal staan.