Brandweer

Sinds het in voege treden van de wetgeving op de Hulpverleningszones, bestaan de stedelijke en gemeentelijke brandweerkorpsen niet meer zoals u ze altijd heeft gekend: afhangend van uw lokaal bestuur. Ze worden nu georganiseerd in een overkoepelend orgaan, dat voor uw regio de Brandweerzone Vlaams-Brabant West heet. Een belangrijk aspect bij deze hervorming in uw regio, is de bereikbaarheid van de brandweer. We bundelen voor u alle mogelijke manieren waarop u contact kan opnemen met uw brandweerdienst.

DRINGENDE BRANDWEERHULP

Wanneer u het slachtoffer bent van een noodgeval (ernstige ziekte, brand, ongeval …) en u heeft dringend hulp nodig, dan belt u de noodcentrale van de hulpdiensten op het noodnummer 112.

Blijf vooral kalm, het is voor de persoon die uw oproep behandelt heel belangrijk dat hij het juiste adres van het incident krijgt, alsook de grote lijnen van wat er aan de hand is. U hoeft zich hiervoor niet voor te bereiden, de man of vrouw aan de andere kant van de lijn zal u gerichte vragen stellen en u zelfs helpen met bepaalde handelingen die u al kan doen in afwachting van onze komst. Luister aandachtig en volg de richtlijnen stipt op.

NIET-DRINGENDE BRANDWEERHULP

Sommige incidenten zijn niet dringend. Dit neemt niet weg dat ze voor u persoonlijk hinderlijk of ernstig zijn, maar dit betekent vooral dat er niemand in gevaar is en dat de tussenkomst van de brandweer niet binnen de minuten noodzakelijk is.
Een aantal voorbeelden: uw kelder staat onder water door een lek of zware regenval, er is een wespennest in uw tuin of aan uw woning, enz.
In dit geval is het niet wenselijk dat u naar het noodnummer belt. Voor dit type interventies is de brandweer op 2 manieren bereikbaar:

Via het e-loket van de website (voorkeur):

Wanneer u naar de website van de brandweer surft op www.vlaamsbrabantwest.be kan u op het voorpagina een aantal vakjes aanklikken. U kan er terecht voor:

  • Een wespennest
  • Wateroverlast
  • Stormschade
  • Het aanvragen van een kazernebezoek

Telkens helpt een invulformulier u doorheen het proces. Met uitzondering van de aanvraag voor een kazernebezoek, komt elke andere aanvraag meteen bij onze brandweerdispatchers terecht, zonder eerst via de noodcentrale te gaan. U wint er, met andere woorden, tijd mee.

Telefonisch:

U geeft er toch de voorkeur aan iemand aan de lijn te krijgen?
Dan belt u voor wateroverlast en stormschade naar het nummer 1722.
Voor wespennesten echter, belt u naar onze speciaal daarvoor opgerichte wespenlijn: 02 454 81 18.

ADMINISTRATIEVE VRAGEN

De maatschappelijke zetel is: Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, Laan I, 57, 1770 Liedekerke.
Dit is meteen ook het postadres voor administratieve zaken.
U kan uw algemene vragen best via mail stellen op het contactadres van de brandweerzone: contact@zvbw.be.
Neemt u liever telefonisch contact op met onze administratieve diensten, dan kan u terecht op het algemene telefoonnummer: 02 451 49 11.
Bij telefonisch contact dient u rekening te houden met de servicetijden van onze administratieve diensten (de uren waarop u contact kan opnemen):

Wij zijn bereikbaar op:

Maandag: van 9 tot 12.30 uur
Dinsdag:  van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
Woensdag: van 9 tot 12.30 uur
Donderdag: van 9 tot 12.30 uur
Vrijdag, zaterdag en zondag: niet telefonisch bereikbaar voor administratieve vragen, enkel via mail.

SAMENGEVAT

DRINGENDE HULP: 112

NIET-DRINGENDE HULP: 1722 of E-LOKET via www.vlaamsbrabantwest.be

WESPENVERDELGING: E-LOKET (of 02 454 81 18 indien niet mogelijk)

ADMINISTRATIEVE VRAGEN: contact@zvbw.be of 02 451 49 11 (gedurende de servicetijden)