Pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden vroeger met pensioen vertrekken. De berekening van je pensioenbedrag gebeurt doorgaans op basis van je inkomsten, de duur van je loopbaan, de loopbaanbreuk en de gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Het wordt indien nodig aangevuld tot het minimumpensioen voor je arbeidsstatuut. Elk stelsel biedt bovendien specifieke aanvullingen en pensioenvoordelen op het wettelijk pensioen.

Weet je niet hoe en waar je je aanvraag tot pensioen moet indienen? Of weet je niet waar je terecht kan met je vragen over je pensioen? Dan kan het team “zorg en welzijn” van het sociaal huis/OCMW Sint-Pieters-Leeuw je informeren en verder helpen.