Laureaat van de arbeid

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid Albert I werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1954. Dit Instituut kent de Erekentekens van de Arbeid toe.

Het huldigen en bevorderen van vakkennis, kwaliteitszorg, arbeidsinzet en andere kwalitatieve beroepsverdiensten vormen de grondslag van het huidige Koninklijke Instituut der Eliten van de Arbeid.

De uitgereikte erekentekens worden beschouwd als een officiële hulde en als blijk van waardering voor de kwaliteiten van de betrokken persoon en van zijn/haar geleverde prestaties.

De erekentekens van het Koninklijk Instituut kunnen worden uitgereikt over alle sectoren en zonder onderscheid van niveau of statuut. Het Koninklijk Instituut erkent en huldigt de verdiensten van arbeiders, bedienden, kaderpersoneel, directie, …

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid kent 3 verschillende eretitels toe:

  • Eredeken van de Arbeid;
  • Laureaat van de Arbeid;
  • Cadet van de Arbeid.

De erekentekens en de brevetten worden tijdens een plechtige ceremonie uitgereikt door een lid van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraadsleden, de OCMW-leden, eremandatarissen, de pers, de eredekens en emeriti-eredekens van de arbeid, het bestuur van PWA en de ereburger worden eveneens uitgenodigd.