Verzekering

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde.
De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat.
Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Je kan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht vanaf 1 april om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen, ook de Brusselse organisaties (waarvan de voertaal het Nederlands is).

Kan ik deze verzekering aanvragen?

Kan ik deze verzekering aanvragen?

De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven, of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:

 • een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub, ...
 • een vzw die net opgestart is: tijdens de oprichting van de vzw en het eerste jaar van je werking kan je gebruik maken van de gratis verzekering. Zo heb je tijd om zelf een goede polis af te sluiten. Je krijgt daarvoor tips op www.vrijwilligersverzekeren.be
 • een vzw of stichting zonder betaald personeel (personeel zien we als werknemers waarvoor je een DIMONA-aangifte doet)
 • een lokale afdeling van een koepelorganisatie kan gebruik maken van de verzekering voor extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht

In geval van een vereniging zonder winstoogmerk, moet de maatschappelijke zetel van de vrijwilligersorganisatie in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Voor een organisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen de statuten van de vereniging in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt voor deze feitelijke vereniging zijn woonplaats hebben in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de voertaal in de werking is het Nederlands.

Lees na in het reglement of jouw organisatie in aanmerking komt.

Wie is uitgesloten van de verzekering?

 • mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
 • vrijwilligers, die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
 • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen

Maar wat wordt er nu beschouwd als vrijwilligerswerk?

Maar wat wordt er nu beschouwd als vrijwilligerswerk?

 • Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht verricht wordt.
 • Ingericht door een organisatie of een groep, ten behoeve van de groep zelf of ten behoeve van derden.
 • M.a.w geen vriendendiensten, geen individuele initiatieven.
 • Vrijwilligerswerk kan vanaf het jaar dat men 16 jaar wordt.

Hoe vraagt u de verzekering nu aan?

Hoe vraagt u de verzekering nu aan?

U vraagt de verzekering aan via het digitale loket.

De procedure bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: Vraag je erkenningsnummer aan

Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig.
Je kan de nieuwe voorwaarden nakijken en vanaf 1 april opnieuw een aanvraag doen op het digitaal verzekeringsloket.

Heb je nog geen erkenningsnummer voor je organisatie, dan kan je ook via het digitaal verzekeringsloket vanaf 1 april een nummer aanvragen. Let op: om je aanvraag te doen, moet je je identificeren. Hou dus een kaartlezer, token of Itsme bij de hand.

Soms contacteren we je nog om extra verduidelijking te vragen na je aanvraag. 

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Je voldoet aan de voorwaarden en krijgt binnen de drie weken een erkenningsnummer dat meteen 12 maanden geldig voor 1000 vrijwilligersuren. Je krijgt in de loop van die 12 maanden een herinnering om je erkenning te verlengen, zolang je nog aan de voorwaarden voldoet. Je kan met je account op het digitaal loket je hele dossier en activiteiten beheren.
 • Je komt niet in aanmerking voor de gratis verzekering en krijgt onze reactie binnen de drie weken. In dat geval ondersteunen we je graag om een goede vrijwilligersverzekering af te sluiten via ons online dossier over vrijwilligersverzekeringen.

Je krijgt binnen 3 weken reactie én een erkenningsnummer als je organisatie goedgekeurd wordt. Je moet ook nog steeds 48 uur vooraf je specifieke activiteiten aangeven op het digitale loket om je vrijwilligers te verzekeren. Een erkenning alleen is niet voldoende.

Stap 2: Activiteiten aangeven

Je vrijwilligers zijn nog niet verzekerd van zodra je een erkenningsnummer hebt.
Je moet de activiteiten minstens 48 uur vooraf aan de verzekering doorgeven:

 • Ga nadat je erkenning is goedgekeurd naar www.gratisvrijwilligersverzekering.be en identificeer je. Hou dus een kaartlezer, token of Itsme bij de hand. 
 • Geef het aantal vrijwilligersuren en de activiteit in. Je hoeft geen namenlijsten in te geven.
 • Je krijgt een bericht per e-mail als de activiteit verzekerd is.
 • Wijzigt er na je aangifte nog iets aan de activiteit of maakte je een fout? Je kan zelf alles tot 48 uur voor de activiteit plaatsvindt aanpassen.

 

 

 

 


 

   

  Wat wordt er concreet verzekerd?

  Wat wordt er concreet verzekerd?

  Een vrijwilligersorganisatie die erkend wordt kan onder de Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk (GVVW) en dit gedurende de erkenningsperiode (12m vanaf het ogenblik dat het erkenningsnummer wordt toegekend) 1000 vrijwilligersuren laten verzekeren.

  • Vrijwilligersuren zijn niet overdraagbaar naar een volgende erkenningsperiode.
  • Organisaties kunnen op elk moment in een digitale tool de stand van het aantal gebruikte vrijwilligersuren raadplegen.

  De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Lees wel de uitsluitingen na in de polis: gevechtssporten, zware verbouwingen, ... zijn bijvoorbeeld niet gedekt.

  De GVVW heeft als dekking, volgens de dekkingsgrenzen bepaald in de polis die in dit verband door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw werd afgesloten met de Verzekeraar (de “Polis”):

  • een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, ter dekking van de buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover derden, die kan worden opgelopen door:
   o de Vrijwilligersorganisatie voor wat betreft de schade die een Vrijwilliger veroorzaakt en voor wat betreft de inrichting van het Vrijwilligerswerk;
   o de Vrijwilligers die georganiseerd Vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie, evenals de ouders van minderjarige Vrijwilligers indien ze burgerrechtelijk aansprakelijk zijn;
   o de Vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de Vrijwilligersorganisatie op lossere of ad hoc basis inzetten, zoals familieleden van de vaste Vrijwilligers.
    
  • een (beperkte) verzekering lichamelijke ongevallen, ter dekking van de lichamelijke schade, geleden door Vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk, en op weg van en naar het Vrijwilligerswerk;
    
  • een verzekering rechtsbijstand voor de hierboven genoemde risico’s

  Wat met schade?

  Heb je onverhoopt een schadegeval, dan moet je zo snel mogelijk deze schade aangeven bij de verzekeraar.
  Je kan dit gemakkelijk doen via het online formulier van de verzekeraar.

  • Op de website van de verzekeraar kan je de procedure bij schade in detail nalezen en opvolgen.
  • Geef je schade online aan bij de verzekeraar

  Nuttige links

  Nuttige links

  Dienst Maatschappelijke Veiligheid
  T 02 371 22 93
  maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be

  Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
  T 03 218 59 01 (op werkdagen, behalve woensdag en vrijdag, tussen 9 en 17 uur)
  verzekering@vsvw.be

  Belfius Verzekeringen Startpagina
  www.belfius-verzekeringen.be/Splash/Splash.aspx