Bedrijvencentrum Zennevallei

Het Bedrijvencentrum is een organisatie waarin een startende ondernemer zijn slaagkansen kan maximaliseren en zijn risico's kan minimaliseren omdat de ondernemer tegen gunstige voorwaarden kan beschikken over aangepaste bedrijfs- en kantoorruimten:

  • secretariaatshulp
  • apparatuur

m.a.w. bij de oprichting van het Bedrijvencentrum werden de volgende objectieven nagestreefd:

  • het bevorderen van startende bedrijven, door hetzij de uitschakeling van een aantal belemmeringen, hetzij door het verbeteren van de startvoorwaarden;
  • het startrisico zoveel mogelijk reduceren door een ganse reeks kostenbeperkende factoren;
  • stimulering van de werkgelegenheid in de Zennevallei.

Het Bedrijvencentrum richt zich tot jonge bedrijven, eenmansvennootschappen, bedrijven met behoefte aan een ruime gemeenschappelijke dienstverlening, bedrijven die een groeistrategie nastreven en startende bedrijven die een vakkundige omgeving onontbeerlijk vinden.