Sportverenigingen

Lijst sportverenigingen

Hier vind je de lijst met alle erkende Leeuwse sportverenigingen.
Is jouw vereniging niet terug te vinden in deze lijst? Zijn de gegevens niet (meer) correct? Laat ons dit dan weten!

Reglementen voor erkenning en subsidiering van gemeentelijke sportverenigingen

Leeuwse verenigingen kunnen worden erkend en gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Om te worden erkend moet de vereniging aangesloten zijn bij een Vlaamse sportfederatie of worden erkend, na advies van de sportraad, door het college van burgemeester en schepenen, mits er wordt voldaan aan de bepalingen van het erkenningsreglement.