Vast bureau

Het vast bureau zorgt voor de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur van het OCMW. Daarnaast kan de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) aan het vast bureau een aantal van zijn bevoegdheden delegeren. Daardoor kan het vast bureau een aantal beslissingen nemen over personeel, patrimonium ... Het vast bureau heeft ook een belangrijke adviserende rol ten aanzien van de RMW.

Samenstelling

Luc Deconinck

Burgemeester

An Speeckaert

Schepen

Bart Keymolen

Eerste schepen

Herwig Smeets

Schepen

Jan Desmeth

Schepen

Paul Defranc

Schepen

Gunther Coppens

Schepen

Marleen De Kegel

Schepen