Vast bureau

Het vast bureau zorgt voor de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur van het OCMW. Daarnaast kan de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) aan het vast bureau een aantal van zijn bevoegdheden delegeren. Daardoor kan het vast bureau een aantal beslissingen nemen over personeel, patrimonium ... Het vast bureau heeft ook een belangrijke adviserende rol ten aanzien van de RMW.