Bestuur & beleid

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bepaalt de krijtlijnen van het gemeentelijk beleid. Het college van burgemeester en schepenen wordt wel eens de “raad van bestuur” of het “uitvoerend orgaan” van de gemeente genoemd. In onze gemeente wordt de werking van de gemeenteraad gekenmerkt door een sterke inbreng van de zogenaamde raadscommissies.