Bestuursakkoord

2019-2024

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 beslisten N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw samen een bestuursmeerderheid te vormen voor de periode 2019-2024.
Het bestuursakkoord legt de hoofdlijnen van het beleid vast dat beide partijen samen zullen voeren in deze periode.
Het akkoord vormt zo ook de basis voor het beleidsplan 2020-2025, dat – conform de regelgeving inzake de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) – met een bijpassende meerjarenbegroting zal opgesteld worden tegen 31 december 2019.