Bestuursakkoord

2013-2018

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 beslisten N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw samen een bestuursmeerderheid te vormen voor de periode 2013-2018. Het bestuursakkoord legt de hoofdlijnen van het beleid vast dat beide partijen samen zullen voeren in deze periode. Het akkoord vormt zo ook de basis van het beleidsplan voor de gemeente (periode 2014-2019), conform de regelgeving inzake de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).