Gemeenschapswachten

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft op 1 oktober 2014 een dienst Gemeenschapswacht opgericht. Gemeenschapswachten zijn niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties die door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger trachten te verhogen. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie.

Concreet spreken we over volgende taken:

  • het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie;
  • burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is;
  • problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;
  • automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement;
  • kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken;
  • toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid;
  • vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS);
  • controleren van de blauwe zone.

Momenteel heeft de gemeente 6 gemeenschapswachten in dienst.
Indien je iets te melden hebt en j komt hen tegen, aarzel niet om hen aan te spreken! Ze zijn te herkennen aan hun uniforme (paarse) werkkledij met hetzelfde embleem.

Johan SluysJohan Sluys

Johan Sluys

Telefoon
0490 58 85 55 (Negenmanneke)
Jean-Marie GallemaersJean-Marie Gallemaers

Jean-Marie Gallemaers

Telefoon
0490 58 85 58 (Sint-Pieters-Leeuw centrum)
Anthony SluysAnthony Sluys

Anthony Sluys

Telefoon
0497 51 68 80 (Vlezenbeek)
Bart SchaukensBart Schaukens

Bart Schaukens

Telefoon
0490 58 85 74 (Ruisbroek)
Ludo PersoonsLudo Persoons

Ludo Persoons

Telefoon
0476 60 73 47 (Oudenaken & Sint-Laureins-Berchem)