PEVA

Er werd een PEVA, Privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap onder de vorm van een vzw, opgericht om voor de uitvoering van het cultuurbeleid flexibel en functioneel te kunnen werken met inbreng van de gebruikers en deskundigen.