Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is het bieden van hulp en zorg aan een persoon met een chronisch ziekte, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon en dit onbetaald en op langdurige basis. Je kan zowel mantelzorger zijn van je partner, een familielid, een vriend of een kennis.
 

Wat is mantelzorg niet?

Mantelzorg wordt niet verleend binnen het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.
 

Praatcafés

De zorg voor een zorgbehoevende persoon betekent niet zelden een zware belasting voor de mantelzorger. Om de zorg op te nemen en vol te houden heb je voldoende draagkracht nodig.

Het lokaal bestuur organiseert jaarlijks enkele mantelzorgcafés en praatcafés dementie. Dit is een ‘samenkomen’ van mensen die zorg dragen voor een zorgbehoevende persoon. In een open en ontspannen sfeer kan je kennis­maken met lotgenoten, nuttige informatie delen en ervaringen uitwisselen. Je vindt er een luisterend oor voor de dagelijkse problemen waar je als mantelzorger (al dan niet van een persoon met dementie) mee geconfron­teerd wordt. Gewoon luisteren kan natuurlijk ook! De praatcafés zijn vrij toegankelijk, rolstoelvriendelijk en gratis.
 

Nieuwsbrief voor mantelzorgers

Met de nieuwsbrief voor mantelzorgers ontvang je belangrijke informatie, nuttige weetjes, interessante activiteiten,… rechtstreeks in je mailbox.
Je kan je hier inschrijven.
 

Kan ik een erkenning aanvragen?

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers die voor de zorg van hun naasten instaan een officiële erkenning ver­krijgen via het ziekenfonds. Deze erken­ning heeft momenteel één federaal sociaal voordeel: het mantelzorgverlof.

Wens je informatie over het mantelzorgstatuut?
https://www.mantelzorgers.be/Pages/Mantelzorgstatuut.aspx

Wens je informatie over het mantelzorg­verlof?
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t164
 

Heb ik recht op een tegemoetkoming?

Er bestaan verschillende tegemoetkomingen om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen en dit zowel op het Vlaamse als lokale niveau:

Bijkomende hulp of ondersteuning nodig?

Neem contact op met ons zorgloket en stel jouw zorg- of welzijnsvraag. Neem ook eens een kijkje in de rubriek ‘hulp aan huis’.

Je kan ook contact opnemen met de dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit.

Meer info vind je ook op www.ma-zo.be.