Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is het bieden van hulp en zorg aan een persoon met een chronische ziekte, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon en dit onbetaald en op langdurige basis. Mantelzorg vloeit voort uit de sociaal-emotionele relatie die iemand heeft met de persoon voor wie hij of zij zorgt zoals bijvoorbeeld een partner, ouder, kind, vriend,… Mantelzorg wordt gegeven door één of meerdere personen. Eén zorgbehoevende persoon kan dus meerdere mantelzorgers hebben.

Wat is mantelzorg niet?

Mantelzorg wordt niet verleend binnen het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Kan ik een erkenning aanvragen?

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers die voor de zorg van hun naasten instaan een officiële erkenning verkrijgen via het ziekenfonds. Deze erkenning heeft momenteel één federaal sociaal voordeel: het mantelzorgverlof.

Wens je informatie over het mantelzorgstatuut? Klik hier. 
Wens je informatie over het mantelzorgverlof? Klik hier.

Praatcafés

De zorg voor een zorgbehoevende persoon betekent niet zelden een zware belasting voor de mantelzorger. Om de zorg op te nemen en vol te houden heb je voldoende draagkracht nodig. 

Het lokaal bestuur organiseert jaarlijks enkele mantelzorgcafés en praatcafés dementie. Dit is een 'samenkomen' van mensen die zorg dragen voor een zorgbehoevende persoon. In een open en ontspannen sfeer kan je kennismaken met lotgenoten, nuttige informatie delen en ervarigingen uitwisselen. Je vindt er een luisterend oor voor de dagelijkse problemen waar je als mantelzorger (al dan niet van een persoon met dementie) mee geconfronteerd wordt. Gewoon luisteren kan natuurlijk ook! De praatcafés zijn vrij toegankelijk , rolstoelvriendelijk en gratis. 

Nieuwsbrief voor mantelzorgers 

Met de nieuwsbrief voor mantelzorgers ontvang je belangrijke informatie, nuttige weetjes, interessante activiteiten, ... rechtstreeks in je mailbox. Je kan je hier inschrijven om de nieuwsbrief te ontvangen.

Heb ik recht op een tegemoetkoming?

Er bestaan verschillende tegemoetkomingen om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen en dit zowel op het Vlaamse als lokale niveau:

Bijkomende hulp of ondersteuning nodig?

Neem contact op met ons zorgloket en stel jouw zorg- of welzijnsvraag. Neem ook eens een kijkje in de rubriek ‘hulp aan huis’.

Je kan ook contact opnemen met de dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit.

Meer info vind je ook op www.ma-zo.be.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.