Wildbeheer/jacht

De uitgangspunten van de jacht in Vlaanderen zijn het duurzaam gebruik van het wild en het voorkomen van schade. Beide aspecten vragen om een doordacht en planmatig wildbeheer. Alle info vind je op https://www.natuurenbos.be/wildbeheer.