Zwerfkatten

Bij het gemeentebestuur komen vaak meldingen binnen van overlast door zwerfkatten: opengekrabde vuilniszakken, geurhinder door 'sproeien' van katers, geluidshinder door 'verliefde' katers, uitwerpselen ... De zwerfkatten zijn bovendien veelal ziek, vechten met onze huiskatten en brengen zo ziektes over.

De zwerfkatten leven voornamelijk in gemeentelijke groenzones of op braakliggende terreinen, nabij bebouwde zones. Hier kunnen ze zich vrij en ongestoord voortplanten. Een kattin is al vruchtbaar vanaf de leeftijd van 6 à 8 maanden en werpt gemiddeld 2 nestjes per jaar van 4 jongen. De jonge katjes zorgen zelf al snel voor nakomelingen en dit leidt tot overpopulatie. Naast de overlast voor de omgeving, veroorzaakt overpopulatie ook veel dierenleed voor de zwerfkatten.

Oplossing

Het vangen en castreren van zwerfkatten is de enige efficiënte en diervriendelijke oplossing om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. Deze aanpak gebeurt in verschillende steden en gemeenten en blijkt op lange termijn doeltreffend te zijn.

Het gemeentebestuur heeft hiervoor een overeenkomst met het Blauwe Kruis. De zwerfkatten worden gevangen met behulp van vangkooien en lokvoer. Katten die gezond verklaard worden door de dierenarts worden gecastreerd, krijgen een knip in het oor als merkteken en worden terug gezet op de plaats waar ze werden gevangen. Zieke dieren krijgen een spuitje.

Wat kan je zelf doen?

Veel zwerfkatten zijn ongewenste nakomelingen van onze huiskat. De beste oplossing om het zwerfkattenprobleem te voorkomen, is dus je eigen huiskat laten castreren of steriliseren.

Op die manier wordt veel dierenleed voorkomen. Castratie biedt bovendien een aantal voordelen voor je kat. Een gecastreerde poes heeft minder kans om melkkliertumoren te ontwikkelen. Gecastreerde katers vertonen minder zwerflust, ze vechten minder en ze stoppen meestal met overal te urineren om hun territorium te markeren.

Castratie kan gebeuren vanaf de leeftijd van 6 maanden. Je dierenarts zal je graag alle bijkomende inlichtingen geven. Toch onverwacht een nestje kittens? Dump de kleine katjes dan in geen geval, maar zoek een goede thuis!

Het achterlaten van katten is een veel voorkomend fenomeen. Het achterlaten van dieren is een overtreding van de dierenwelzijnswet waarop straffen staan.

Diervriendelijke methoden om ongewenst bezoek van zwerfkatten op je eigendom te voorkomen:

Plaats stokjes of leg doornige takken op plaatsen waar katten graag hun behoefte doen
Installeer een sproeisysteem met sensor op strategische plaatsen. De meeste katten houden niet van water
Katten lopen niet graag op krakende cacaodoppen
Ook strooien van peper of koffiedik (op en rond de vuilniszak bijvoorbeeld) zou helpen

Gebruik in geen geval vergif om zwerfkatten te bestrijden! Dit is verboden en bovendien gevaarlijk voor andere dieren en voor kinderen!

Voederen van zwerfkatten en verwilderde dieren?

Voederen van zwerfkatten doe je beter niet! Voederen verstoort het instinct van de dieren en brengt de zwerfkattenpopulatie uit evenwicht. Katten zoeken de gemakkelijkste weg naar voedsel en gaan hun voedsel niet langer zelf vangen. Ze zoeken mensen op tijdens hun bedeltocht naar voedsel, en kunnen hierbij wel eens agressief worden. Het voederen zorgt er ook voor dat zieke en zwakke dieren, die anders door natuurlijke selectie zouden overlijden, blijven leven en zich voortplanten. Op die manier kunnen besmettelijke ziektes zich snel verspreiden onder de kattenpopulatie. Daarnaast trekt achtergelaten voedsel voor zwerfkatten ook ratten en ander ongedierte aan. En deze zorgen op hun beurt voor extra overlast voor u en uw omgeving.

Bakjes en schaaltjes met eten en drinken op het openbaar domein geven een onverzorgde indruk en zijn onhygiënisch. Het opruimen achteraf van de bakjes en schaaltjes kost de gemeentediensten ook veel tijd en geld. Dit is bovendien een inbreuk op het reglement van de gemeentelijke administratieve sancties en kan dus beboet worden.

Heeft u last van zwerfkatten in uw buurt?

Contacteer dan de dienst Leefmilieu. We volgen dit probleem samen met u op.