Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Wekelijkse rustdag

Wekelijkse rustdag

Het principe is dat alle handelaars onderworpen zijn aan de wekelijkse rustdag. Onder wekelijkse rustdag dient te worden verstaan “een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag”.

Sluitingsuren

Sluitingsuren

Handelaars zijn eveneens aan de sluitingsuren onderworpen. Voor de meeste winkels (diegene die tijdens de dag op de klassieke manier geopend zijn), betekent dit:

 • vóór 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdag vóór een wettelijke feestdag (als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21.00 uur toegelaten op de zaterdag die voorafgaat);
 • vóór 5.00 uur en na 20.00 uur op de andere dagen.

Deze wetgeving is van toepassing op alle kleinhandelaars en op diensten bepaald bij K.B.

Afwijkingen op de sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag

Afwijkingen op de sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag

Er zijn drie afwijkingen mogelijk:

1. Afwijkingen met betrekking tot de handelsvorm

De wet voorziet enkele afwijkingen op de sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag:

 1. verkoop ten  huize van een andere consument dan de koper (bv. “home party’s);
 2. verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 3. verkoop en dienstverlening in de openbare stations (trein, tram, metro, …)
 4. verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 5. dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
 6. verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, (uitgezonderd alcoholische dranken), en op voorwaarde dat de netto verkoopsoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De wet voorziet dezelfde afwijkingen voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 1. kranten, tijdschriften, tabak en andere rokersartikelen, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 2. dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 3. brandstof en olie van autovoertuigen;
 4. ijsconsumptie in individuele porties;
 5. voedingswaren die binnen de vestiging worden geproduceerd en er niet worden verbruikt.

Belangrijke opmerking:

Men spreekt van hoofdactiviteit indien de handelszaak aan volgende voorwaarden voldoet:

 • aan de buitenkant van de vestiging wordt er uitsluitend naar deze activiteit verwezen;
 • de handelaar maakt uitsluitend reclame voor deze activiteit;
 • de keuze van andere producten is beperkt;
 • de verkoop van het product of van de producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50 % van de jaarlijkse omzet.

2. Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan.
In bijzondere en tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en -markten, kan het college afwijkingen van 15 dagen per jaar voor éénzelfde gemeente of voor éénzelfde wijk toestaan. Het college kan in geen enkel geval individuele afwijkingen toestaan.

3. Afwijkingen in toeristische centra

Er worden eveneens afwijkingen voorzien voor badplaatsen en gemeenten of delen van gemeenten die als toeristische centra worden erkend.

Nachtwinkels

Nachtwinkels

De nachtwinkels moeten sluiten tussen 7.00 uur en 18.00 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren bepaalt.

3 voorwaarden nodig om dit soort winkel uit te baten:

 • de netto verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150m²;
 • geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudartikelen, mag er uitgeoefend worden;
 • de winkels moeten op een zichtbare en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” dragen.

De privaat bureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00 uur en 5.00 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren bepaalt.

Een gemeentelijk reglement kan, zowel voor de nachtwinkels, alsook voor de privaat bureaus voor telecommunicatie ieder uitbatingsplan onderwerpen aan een voorafgaande vergunning, afgeleverd door het college van burgemeester en schepen.

De burgemeester kan de sluiting opleggen van de nachtwinkels en de privaat bureaus voor telecommunicatie die het gemeentelijke reglement overtreden.

Toegestane afwijkingen op de wekelijkse rustdag in ambacht en nering

Toegestane afwijkingen op de wekelijkse rustdag in ambacht en nering

Volgende zondagen worden toegestaan aan alle handelaars van de gemeente:

 • Zondag 20 december 2020
 • Zondag 27 december 2020
 • Zo 3 januari 2021
 • Zo 10 januari 2021
 • Zo 17 januari 2021
 • Zo 24 januari 2021
 • Zo 31 januari 2021
 • Zo 7 maart 2021
 • Week van ma 5 april 2021 tot en met zo 11 april 2021
 • Week van ma 24 mei 2021 tot en met zo 30 mei 2021
 • Zo 4 juli 2021
 • Zo 25 juli 2021
 • Zo 3 oktober 2020
 • Week van Ma 1 november 2021 tot en met Zo 7 november 2021
 • Zo 12 december 2021
 • Zo 19 december 2021
 • Zo 26 december 2021