Waterbeheer en onderhoud

Oppervlakkige ruimingswerken aan provinciale waterlopen

Tussen 1 december 2018 en 31 maart 2019 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de waterlopen van 2de categorie in het Zennebekken gebeuren. In onze gemeente wordt er gewerkt aan de Zuunbeek, Molenbeek, Baasbergbeek, Vogelenzangbeek, Lubbeek en Lotbeek. De aangelanden dienen hierbij doorgang te verlenen aan personen (incl. benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur (art. 17 van wet op onbevaarbare waterlopen).