Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) neemt beslissingen in verband met:

  • algemene maatschappelijke dienstverlening;
  • recht op maatschappelijke integratie (leefloon);
  • de terugvordering van financiële hulpverlening en wettelijke hypotheken met betrekking tot financiële hulpverlening;
  • de wettelijke organisatie van voogdij over minderjarige kinderen;
  • tewerkstellingsinitiatieven of de trajectwerking;
  • vaststellen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening.